Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

PROFIT POINT, în calitate de proprietar al website-ului www.profitpoint.ro respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest site, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Accesul şi vizitarea acestui website se supune „Termenilor şi condiţiilor” şi „Politicii de confidenţialitate”. Continuarea vizitei dumneavoastră presupune acceptarea acestora.

PROFIT POINT îşi rezervă dreptul de a şterge sau a actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.profitpoint.ro, al „Politicii de confidenţialitate” sau al „Termenilor şi condiţiilor”, fără notificare prealabilă.

1. Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt constituite de orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular, prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identitãţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari şi prelucrări electronice.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail), dar poate include şi alte informaţii aflate în stransă legătură cu utilizarea serviciilor PROFIT POINT.

2. Colectarea datelor cu caracter personal

Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conţinut nu se află sub controlul nostru, de aceea PROFIT POINT nu îşi asumă şi nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri web.

Când vizitaţi website-ul www.profitpoint.ro, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet şi site-ul web de pe care ne vizitaţi. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, precum:

 • trimiterea unei solicitări prin email sau telefonic;
 • înscriere la un eveniment/curs;
 • completarea unui sondaj de opinie;
 • participarea la un concurs;
 • în cursul executarii unui contract.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare ori în orice alt mod, alăturarea sau combinarea lor, blocarea, ştergerea ori distrugerea.

Datele cu caracter personal colectate vor fi folosite:

 • pentru a ne asigura de faptul ca website-www.profitpoint.ro este relevant necesităţilor dumneavoastră;
 • în scopuri de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni de marketing desfăşurate de catre PROFIT POINT şi de partenerii săi;
 • în scopul prelucrării solicitării dumneavoastra, inclusiv pentru asistenţă clienţi .

Folosirea datelor cu caracter personal pentru administrarea bazei de date clienţi în scopuri de marketing se va face numai în măsura în care persoana vizata şi-a exprimat acordul expres şi neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului şi/sau telefonului în acest scop.

4. Accesul la datele cu caracter personal

PROFIT POINT se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră şi să nu le dezvaluie către terţe părţi, cu excepţia situaţiei în care nu se află între partenerii agreaţi în mod expres de către companie. Într-o asemenea situaţie, PROFIT POINT se va asigura că partenerul colaborator, ales cu atenţie, va îndeplini cerinţele legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Compania va dezvălui datele cu caracter personal către terţi doar dacă acest lucru este cerut de lege sau, în cazurile de bună credinţă, în care aceste acţiuni sunt necesare pentru:

 • conformarea la rigorile legii;
 • protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale PROFIT POINT;
 • acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale ale angajaţilor, utilizatorilor de servicii sau a personelor publice.

Datele cu caracter personal vor mai putea fi dezvăluite, fără consimţământul dumneavoastră, în caz de litigii privind fraudele de platã.

Prin terţ se înţelege orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.

5. Informaţii pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveţi următoarele responsabilităţi:

 • să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
 • să mențineți și înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

6. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează site-ul www.profitpoint.ro și care îi oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

 • prelucrarea acestor date și informații personale de către PROFIT POINT în vederea efectuării de studii de piață;
 • transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct, numai în măsura în care persoană în cauză și-a exprimat acordul cu privire la primirea unor asemenea informații, prin bifarea în mod corespunzător a căsuței indicate;
 • soluționarea de către PROFIT POINT a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor;
 • alte activități întreprinse de PROFIT POINT și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

7. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Tuturor persoanelor care transmit către site-ul www.profitpoint.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001:

 • dreptul de a accesa datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea, ştergerea sau blocarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale);
 • dreptul de a vă adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, către PROFIT POINT şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătura cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a vă adresa instanţei de judecata în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă aveţi orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate sau dacă doriţi să le accesaţi, modificaţi sau eliminaţi, vă rugăm să ne contactaţi la adresa comunicare@profitpoint.ro.

Voting postare: 0

0 Commentarii:

Spune-ţi opinia


x

Abonare la Newsletter!


Vrei să fii un om bine informat?
Doar așa îți poți gestiona economiile corect.

Abonează-te la Educație!

Vă mulțumim!
În momentul accesării site-ului www.profitpoint.ro, se utilizeaza cookie pentru a vă oferi o navigare mai uşoară pe site .
Mai multe detalii despre cookie puteți găsi aici: Politica de confidențialitate