Cum se depunde declarația unică pe veniturile realizate la bursă

Contribuabilii care realizează venituri din investiții pe piața de capital, au obligația de a declara câștigurile sau pierderile prin declarația unică.

Ce este declarația unică?

Declarația unică (Formular 212) este documentul care se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuțiilor sociale datorate anual, precum şi a impozitului estimat şi a contribuțiilor sociale datorate pentru anul următor. Printre veniturile obligatorii de declarat se regăsesc și veniturile realizate din investițiile pe piața de capital.
Conform Codului fiscal (Legea nr. 27/2015 cu modificările și completările ulterioare) veniturile din investiții cuprind:

  • venituri din dividende;
  • venituri din dobânzi
  • câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate
  • câștiguri din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii;
  • venituri din lichidarea unei persoane juridice

De unde obțin declarația unică?

Declarația unică se poate descărca de pe site-ul ANAF sau direct din contul tău din Spațiul Privat Virtual. Înregistrarea pe Spațiul Privat Virtual se poate face AICI. După înregistrare contul va trebui activat, fie printr-o deplasare la un ghișeu ANAF, fie online. Activarea contului fără deplasarea la ghișeu este posibilă prin:
  • „Verificare număr document” – se înscrie numărul scrisorii primite în anul 2018 de la Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la înrolarea în Spațiul Privat Virtual, sau numărul unei somații emise după 1 ianuarie 2015
  • „Verificare număr înregistrare decizie” – se înscrie numărul unei decizii de impunere sau a unei decizii referitoare la obligații de plată accesorii emise începând cu 2013
  • „Identificare vizuală” – la finalul înregistrării pe Spațiul Privat Virtual trebuie să te programezi online pentru identificarea vizuală. La data și ora programării vei fi contactat prin aplicația Zoom și îți va fi verificată identitatea.
Informații suplimentare și pașii de urmat pentru înregistrare se regăsesc în acest document ANAF.

Cum pot depune Declarația unică?

Declarația unică se poate completa și depune cel mai ușor prin intermediul Spațiului Privat Virtual, dar dacă nu vrei să îți faci cont SPV, poți să o depui în format fizic direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. De asemenea, dacă deții un certificat digital calificat (semnătură electronică) poți depune declarația unică prin serviciul „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro.

Ce declar cu privire la veniturile din investiții?

Detaliile despre câștigul sau pierderea netă din transferul titlurilor de valoare poți să le obții din Fișa de portofoliu primită la început de an de la brokerul tău . Câștigul se va impozita cu o cotă de 10%, iar în cazul pierderii nete, aceasta se va reporta timp de 7 ani fiscali. În cazul în care ai pierderi reportate din anii precedenți, completează câmpul respectiv din declarație.
Veniturile obținute din dividende sau dobânzi sunt impozitate la sursă de către emitentul plătitor cu un impozit de 5%, respectiv 10% (aplicabil pentru emitenții din România).

Ce fac dacă am realizat o pierdere?

Și în cazul în care ai realizat pierderi ai obligația depunerii Declarației Unice. Aceste pierderi se reportează și se compensează de către contribuabil cu venituri obținute din aceeași sursă de venit din următorii șapte ani fiscali consecutivi. Pierderile fiscale din anii precedenți se declară la punctul „Pierderile fiscale reportate din anii precedenți ” până la compensarea lor cu câștigurile realizate.

Ce se întâmplă dacă nu depun declarația unică?

În cazul în care nu se depune declarația unică, în termenul legal, sancțiunile sunt de natură contravențională. Cel care omite să depună declarația unică primește o amendă și pe baza situațiilor primite de la brokeri, ANAF va impune din oficiu impozitul datorat cu penalitățile aferente. În fiecare an, instituțiile financiare trebuie să depună la ANAF o declarație cu toate câștigurile/pierderile realizate de clienții lor.

În mod similar, emitenții declară la ANAF toți beneficiarii de dobânzi/dividende, așadar deja figurezi în baza de date ANAF cu venituri impozabile.

Voting postare: 6

0 Commentarii:

Spune-ţi opinia

x

Abonare la Newsletter!


Vrei să fii un om bine informat?
Doar așa îți poți gestiona economiile corect.

Abonează-te la Educație!

Vă mulțumim!
În momentul accesării site-ului www.profitpoint.ro, se utilizeaza cookie pentru a vă oferi o navigare mai uşoară pe site .
Mai multe detalii despre cookie puteți găsi aici: Politica de confidențialitate